เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


 

  • mcutak radio รับฟังได้ที่ www.mcutak.com และที่คลื่นวิทยุ FM ๑๐๑.๕๐ MHZ
  • วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. รายการรอบรั้ว มจร.ตาก
  • สถานีบริการวิชาการ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัคนิสิตใหม่ รอบสอง ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ฝ่ายวางแผนและวิชาการ
คำสั่ง-แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
ฝ่ายวางแผนและวืชาการ
ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ภาค ๑/๒๕๖๐
ฝ่ายวางแผนและวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

บทความ & บทความทางวิชาการ

ไตรสิกขากับการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ
พระมหาจักรพันธ์
บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนา
พระมหาจักรพันธ์
สิทธิมนุษย์ชน
ดร.วีระ จุฑาคุปค์
ความรู้คู่คุณธรรม
มหาอำนาจ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน/การพัฒนาคุณภาพ
มหาอำนาจ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการพัฒนากับประชาธิปไตย
มหาอำนาจ