เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


คณะกรรมการบริหาร

  พระศรีรัตนมุนี  ประธานกรรมการ

  พณฯอุดร ตันติสุนทร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผศ.นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ดร.วิรัติ ภูทองเงิน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูโกวิทบุญเขต กรรมการ

  พระมหาธีรเดช  ธีรวฑฺฒโน  กรรมการ

  นายอำนาจ  ทาปิน  กรรมการ

  นายวรพล  วรสุวรรณโรจน์  กรรมการและเลขานุการ