เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  ดร.วีระ  จุฑาคุปต์  น.บ.(นิติศาสตร์),ศศ.ม.(การจัดการพัฒนาสังคม),ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

  นายอำนาจ  สาเขตร์  ศศ.บ.(การจัดการ),รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)

  นางสาวธีรพร  ไทยแท้  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)

  พระมหาจักรพันธ์  จกฺกวโร  ป.ธ.๕,พธ.บ.(รัฐศาสตร์),ร.ม.(รัฐศาสตร์)

  นายอำนาจ  ทาปิน  ป.ธ.๖,พธ.บ.(รัฐศาสตร์),ร.ม.(รัฐศาสตร์)