เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 ๑.๑. วิชาบังคับ        

        ๐๐๐  ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป

        ๐๐๐  ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

          ๐๐๐   ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น 

          ๐๐๐  ๑๑๔   ถาษากับการสื่อสาร

        ๐๐๐  ๑๓๙  คณิตศาสตร์เบื้องต้น  

 ๑.๒. วิชาเลือก

         ๐๐๐  ๑๐๓  การเมืองกับการปกครองของไทย

         ๐๐๐  ๒๐๖  เศรษฐ์ศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

         ๐๐๐  ๑๐๖  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน