เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


หมวดวิชาเฉพาะ

 

 ๑.๑. วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา

 ๑.๒. วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์ 

         ๔๐๑  ๒๐๖  ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น

๑.๓. วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

         ๔๐๑  ๔๔๕  กฎหมายปกครอง

          

๑.๔. วิชาเลือกเฉพาะสาขรัฐประศาสนศาสตร์