หน้าแรก
เมนูหลัก


สาขาตาก

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาตาก ตั้งอยู่ที่อาคารณัฐวุฒิ หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย เรื่อง สมาคมศิษย์เก่า สาขาตาก ลงวันที่